Jakie są zadania i uprawnienia nadzoru budowlanego?
16296
post-template-default,single,single-post,postid-16296,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.5,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Zadania i uprawnienia nadzoru budowlanego

inspektor nadzoru budowlanego

Zadania i uprawnienia nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany to instytucja, która pełni kluczową rolę w procesie inwestycyjnym oraz dba o bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót budowlanych.

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany to organ administracji publicznej, który sprawuje kontrolę nad realizacją inwestycji budowlanych oraz przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych oraz ochrona środowiska naturalnego. Nadzór budowlany działa na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, a jego działalność oparta jest na ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

Zadania nadzoru budowlanego

Głównymi zadaniami nadzoru budowlanego są kontrola procesu inwestycyjnego oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych. W ramach tych zadań organ ten sprawdza dokumentację projektową, wydaje pozwolenia na budowę oraz kontroluje przebieg robót budowlanych. Ponadto nadzór budowlany zajmuje się oceną stanu technicznego obiektów budowlanych oraz wydawaniem decyzji o ich użytkowaniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we Wrocławiu organ ten może nakazać wykonanie niezbędnych czynności naprawczych lub zabezpieczających.

Uprawnienia nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany posiada szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na skuteczne działanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości realizacji inwestycji. Do najważniejszych z nich należy prawo do kontroli obiektów budowlanych oraz dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym. Organ ten może również nakładać kary finansowe na inwestorów i wykonawców za nieprzestrzeganie przepisów techniczno-budowlanych. W sytuacjach szczególnie groźnych dla bezpieczeństwa osób czy środowiska, nadzór budowlany ma prawo wydać decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych lub nawet o ich rozbiórce.