Jakie są etapy projektowania sieci kanalizacyjnych?
15850
post-template-default,single,single-post,postid-15850,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.5,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Najważniejsze etapy projektowania sieci kanalizacyjnych.

sieci kanalizacyjne

Najważniejsze etapy projektowania sieci kanalizacyjnych.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby, ale również wybiegać przyszłościowo, uwzględniając jednakowo zapotrzebowanie danego obiektu czy obszaru, w przypadku jego rozwoju, a także możliwość modernizacji sieci kanalizacyjnej. Optymalną jest sytuacja, gdy sieć projektowana jest od początku do końca. Jednak wysoki poziom urbanizacji skutkuje tym, że dana sieć jest rozbudowywana. W sytuacji, gdy w planach jest zagospodarowanie większego obszaru, na którym nic wcześniej nie było, wówczas o wiele prościej jest wykonać projekt, mając zwyczajnie większe możliwości. W przypadku projektowania sieci kanalizacyjnej pod uwagę należy wziąć bardzo wiele różnych czynników, które będą składały się nie tylko na poprawne działanie sieci kanalizacyjnej, ale również na jej funkcjonowanie w gąszczu wielu innych sieci jak gazowa, elektryczna czy wodociągowa. Jeśli tworzymy jakiś obiekt, to powinniśmy tak opracować sieć kanalizacyjną, aby jednakowo spełniała właściwe normy, ale również stała się w sposób naturalny częścią większej całości. Wiedzą o tym doskonale projektanci z Aqua Project, którzy dokładają wszelkich starań, aby sieć była wydajna i w pełni użytkowa.

Wiedza i pomiary

Aby wykonać właściwy projekt, najważniejszym etapem jest zdobycie wiedzy na temat tego, jaka powinna być sieć kanalizacyjna, a także pozyskać dokumentację już istniejącej sieci kanalizacyjnej miasta oraz wielu innych sieci. Robi się to, aby uniknąć kolizji kilku przyłączy w jednym miejscu, i żeby w czasie prac, którejś nie uszkodzić. Należy pamiętać, o maksymalnych i minimalnych prędkościach, jakie powinny posiadać przepływające ścieki mieszczące się w przedziale między 0,8m/s do 1,5m/s, z przepływem nie większym niż 3m/s, i jakie powinny być kolejne stopnie nachylenia instalacji. Ważny jest grawitacyjny odpływ, uniknięcie kolizji z innymi sieciami, odległość obiektu kanalizowanego od kanału czy ekonomika eksploatacji sieci. W tym celu wykonywane są obliczenia hydrauliczne uwzględniające przepływ ścieków oraz prędkość, jaką uzyskują, światło rur kanalizacyjnych, na których podstawie prowadzi się dalszy projekt. Kolejno tworzy się sieć rozdzielczą, ogólnospławną, sytuuje kanały i projektuje połączenia między nimi. Dalej następuje projektowanie studzienek i syfonów kanalizacyjnych, płuczek kanałowych. Kolejno wykonuje się projekt kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej. A na końcu nanosi się wszystko na mapy i plany sieci kanalizacyjnych.

Najważniejsze etapy projektowania sieci

Całość projektu sieci kanalizacyjnej można sprowadzić do 10 etapów. Pierwszym etapem jest zebranie wiedzy na temat uzbrojenia podziemnego oraz uzyskanie mapy zasadniczej, oraz sytuacyjno-wysokościowej terenu. Następnie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji składa się wniosek o zgodę oraz informacje techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Trzeci krok opiera się o projekt architektoniczny budynku i wyznaczenie miejsca dla przykanalika. Kolejno ustala się miejsce ujścia ścieków. Szóstym krokiem jest obliczenie ustalenie przyborów sanitarnych wraz z obliczeniem ilości przepływających ścieków. W siódmym kroku wyznacza się spadek przykanalika oraz dobiera jego średnicę. Następnie dokonuje się obliczeń hydraulicznych. W kroku dziewiątym uzgadnia się w ZUDP trasę przykanalika. Następnie kompletuje się projekt techniczny i z tak gotowym projektem uzgadnia się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji projekt techniczny przyłączenia do sieci. Etap projektowania sieci kanalizacyjnej jest bardzo ważny, ponieważ uwzględnia nie tylko część techniczną, ale również formalną. Warto zadanie to powierzyć specjalistom.