Operaty wodnoprawne, pozwolenia - kiedy się sporządza? | Wrocław
15808
post-template-default,single,single-post,postid-15808,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.5,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Kiedy sporządza się operaty wodnoprawne?

operat wodnoprawny

Kiedy sporządza się operaty wodnoprawne?

Wszelkie prace budowlane prowadzone na terenach cieków wodnych lub związane z wykorzystaniem wód, wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia. Dokumentem, który pomoże je uzyskać, jest operat wodnoprawny. Czym jest ten dokument i z czego się składa?

Obszary zagrożone powodzią, działki budowlane, na których znajdują się cieki lub chęć zbudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, małej elektrowni wodnej czy zbudowania stawu rybnego wymagają uzyskania zgody, jeśli chcemy dokonać jakichś inwestycji. Gospodarka wodno-ściekowa to skomplikowana branża, więc dobrze jest uzyskać pomoc specjalistów, którzy pomogą przygotować operat wodnoprawny, co z kolei pomoże przyśpieszyć otrzymanie pozwolenia na planowane przez nas małe i duże inwestycje.

Operat wodnoprawny, czyli co dokładnie?

Przepisy prawa wodnego narzucają to, jak powinna wyglądać dokumentacja hydrologiczna dla prowadzonych inwestycji. Powinna przygotować ja osoba z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i uprawnieniami. Jednym z elementów takiej dokumentacji jest operat wodnoprawny, czyli pisemne opracowanie dotyczące planowanych inwestycji powstałe na podstawie przepisów prawa wodnego. Potrzebny jest wtedy, gdy planujemy jakieś prace lub przebudowy związane z wodami i ciekami gruntowymi. Jest on podstawą przyszłej decyzji, im dokładniej przygotowany, tym większa szansa otrzymania zgody na budowę stawu, przyłączy czy domowej oczyszczalni ścieków. Do jego przygotowania potrzebne będą dokładne analizy warunków technicznych, prawnych oraz analiza aspektów środowiskowych. Chcąc przygotować wartościowy i skuteczny dokument, nie można pominąć żadnego z tych elementów. Gospodarka zasobami wodnymi to złożona dziedzina, która musi uwzględniać potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Ceny przygotowania takiej dokumentacji zależą od obiektu, którego ma ona dotyczyć.

Operat, z czego się składa i o czym musimy pamiętać?

Niezależnie od tego, czy występujemy o pozwolenie na odprowadzanie ścieków deszczowych, chcemy postawić jakieś urządzenie wodne czy wykopać staw, dokument zawsze składa się z tych samych części. Część opisowa skupia się na opisie technicznym i prawnym planowanego przedsięwzięcia. Przedstawiamy tu przepisy prawa, na których się opieramy, cel i zakres korzystania z wód, stan prawny nieruchomości znajdującej się na terenie planowanej inwestycji, na którą może mieć ona wpływ, analizę wpływu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, propozycje sposobów rozwiązywania problemów awarii, a także formy ochrony przyrody, które można zastosować na obszarze, na którym chcemy sfinalizować inwestycję. Część rysunkowa i graficzna operatu składa się z map i schematów uzupełniających część teoretyczną. Dołączone powinny być plan obiektu, plan zagospodarowania terenu, mapa stanu prawnego, przekroje planowanych urządzeń lub obiektów, rzuty istniejących budynków. Uzyskane na podstawie operatu zezwolenie zawiera zazwyczaj szczegółowy opis możliwości korzystania z wód i poboru wód powierzchniowych i podziemnych, informacje o wykonywaniu urządzeń i konstrukcji (stawy, studnie, tunele pod rzekami), do których powinniśmy się stosować.