Jak prawidłowo przyłączyć dom do sieci wodnej? Sprawdź!
16094
post-template-default,single,single-post,postid-16094,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.5,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Jak podłączyć dom do sieci wodnej?

podłączenia do sieci wodnej

Jak podłączyć dom do sieci wodnej?

Inwestor, stawiając budynek, musi wykonać przyłącze wodociągowe. Jednak warto wiedzieć, że może to wymagać od niego sporo cierpliwości. Wszelkie niezbędne formalności mogą pochłonąć nawet kilka miesięcy. Przyłączenie konkretnej nieruchomości do sieci odbywa się zawsze na wniosek i koszt właściciela posesji. To również on będzie odpowiadał za konserwację i ewentualne naprawy.

W jaki sposób podłączamy się do sieci?

Obecnie prawo budowlane nie wymaga już uzyskania zgody na budowę przyłącza wodociągowego, jednak z niektórych sytuacjach ze względu na przebieg takiego przyłącza konieczne jest skonsultowanie się z władzami gminnymi lub miejskimi. W pierwszej kolejności konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Potrzebujemy również mapy geodezyjnej i projektu przyłączy na naszej posesji. Wszystkie te dokumenty będą musiały zostać złożone do rozpatrzenia. Całą dokumentację składamy również w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym i jeśli jest taka konieczność to w zarządzie dróg.

W kolejnym etapie musimy znaleźć wykonawcę, który zgodnie z projektem i na nasz koszt wykona podłączenie posesji, do lokalnej sieci wodociągowej. W ten sposób zyskamy komfort posiadania w budynku dostępu do wody. Po wykonaniu prac fakt ten należy również zgłosić do Wodociągów. Musi u nas bowiem zawitać inspektor techniczny, który dokona odbioru powykonawczego. To jego zadań należy sprawdzenie, czy realizacja jest zgodna z przedłożonym wcześniej projektem.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Gdy odbędzie się odbiór techniczny, inspektor zgłosi ten fakt do Wodociągów i nastąpi uzgodnienie terminu zamontowania wodomierzy. To urządzenie jest z kolei montowane na koszt dystrybutora i będzie jego wyłączną własnością. Musimy wówczas również zawrzeć umowę z wodociągami. Podpisuje się ją bezpłatnie. Większość jej treści wynika z ustawy, jednak niektóre punkty będą regulowane, prawem miejscowym. W związku z tym pamiętajmy o dokładnym zapoznaniu się z jej treścią. Od tego momentu najczęściej możliwe będzie już korzystanie ze swojego przyłączenia do sieci.