Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje przyłączy gazu?
16119
post-template-default,single,single-post,postid-16119,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.5,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Czym charakteryzują się przyłącza gazu niskiego, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia?

przyłącze gazu niskiego ciśnienia

Czym charakteryzują się przyłącza gazu niskiego, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia?

Gazociąg to specjalnie zaprojektowana i wybudowana według najwyższych standardów sieć, której zadaniem jest przesył gazu, najczęściej gazu ziemnego, na różne odległości. Oczywiście stworzenie takiego systemu oraz dopasowanych do niego przyłączy jest procesem długotrwałym i wymagającym starannego planowania. Czym jednak charakteryzują się przyłącza gazu niskiego, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia? I jak ich charakterystyka wpływa na przeprowadzane prace? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Gazociągi, a polskie prawo – co warto wiedzieć?

Jak już wspomnieliśmy budowa gazociągów, a także przyłączy gazowych wymaga dopasowania się do aktualnych norm prawnych. Zasady te są zawarte m.in. w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu I Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Na początek rozporządzenie to wyjaśnia ważne terminy. Powiedziano tam m.in., że:

„Rozdział  1

14) ciśnienie wejściowe – ciśnienie gazu w rurociągach lub w urządzeniach części wejściowej stacji gazowej przed jego redukcją,

15) ciśnienie wyjściowe – ciśnienie gazu w rurociągach lub urządzeniach części wyjściowej stacji gazowej po jego redukcji,

16) dopuszczalne ciśnienie robocze – najwyższe ciśnienie robocze ustalone dla gazociągu w dokumentacji eksploatacyjnej.”

Następnie podano podział gazociągów, ze względu na ciśnienie robocze

„Rozdział  2

Gazociągi

 • 5. Gazociągi dzielą się:

1) ze względu na ciśnienie robocze na:

 1. a) gazociągi niskiego ciśnienia do 5 kPa włącznie,
 2. b) gazociągi średniego ciśnienia powyżej 5 kPa do 0,4 MPa włącznie,
 3. c) gazociągi wysokiego ciśnienia powyżej 0,4 MPa”

A następnie wyszczególniono  warunki, które powinny spełniać gazociągi w zależności od tego do jakiej grupy należą: czy są to gazociągi niskiego, średniego, czy wysokiego ciśnienia. Niektóre zasady to m.in.:

„§  9. 1. Do budowy gazociągów powinny być stosowane rury przewodowe ze stali spawalnych lub z tworzyw sztucznych.

 1. Rury z tworzyw sztucznych mogą być stosowane do budowy gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,4 MPa.”

„§  10. 4. W gazociągach o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,4 MPa dopuszcza się stosowanie armatury z korpusami z żeliwa sferoidalnego, ciągliwego, z tworzyw sztucznych oraz dla kurków głównych ze stopów miedzi.”

Co ważne, nieco inny podział gazociągów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Czytamy tam, że:

„Rozdział  2

Gazociągi

 • 6. Gazociągi dzieli się według:

1) maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) na:

 1. a) gazociągi niskiego ciśnienia do 10,0 kPa włącznie,
 2. b) gazociągi średniego ciśnienia powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie,
 3. c) gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie,
 4. d) gazociągi wysokiego ciśnienia powyżej 1,6 MPa.”

Czym cechują się przyłącza gazu niskiego, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia?

Czym więc cechują się poszczególne rodzaje przyłącza gazu, czyli przyłącza gazu niskiego, średniego i podwyższonego? Główna różnica dotyczy obecnego w nich ciśnienia roboczego. Cecha ta ma wpływ nie tylko na podział gazociągów, ale również na sposób ich wykonania, a także na użyte materiały. I chociaż wszystkie te systemy są budowane z surowców odpornych na uszkodzenia mechaniczne, na korozję i wewnętrzne ciśnienie gazu, to jednak dobór materiałów ulega modyfikacjom.

Warto dodać, że większość przyłączy dotyczy gazu średniego i gazu średniego podwyższonego, a jedynie niewielka część gazu niskiego (gazociągi wysokiego ciśnienia odznaczają się maksymalnym ciśnieniem roboczym powyżej 1,6 MPa do 10 MPa włącznie, podczas gdy gazociąg średniego ciśnienia posiada maksymalne ciśnienie robocze powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie). 

Co więcej, należy pamiętać o tym, że:

 • gazociągi wysokiego ciśnienia powinny być podzielone na odcinki przy pomocy armatury zaporowej i upustowej zamykanej ręcznie lub automatycznie (ewentualnie za pomocą zdalnego sterowania), 
 • gazociąg stalowy wysokiego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia musi być poddany próbom hydraulicznym lub pneumatycznym, które potwierdzą jego szczelność i wytrzymałość.