Jakie kroki należy podjąć, by uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
16154
post-template-default,single,single-post,postid-16154,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.5,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Co należy zrobić, aby otrzymać pozwolenie wodnoprawne?

pozwolenie na budowę

Co należy zrobić, aby otrzymać pozwolenie wodnoprawne?

Każde przedsięwzięcie budowlane wiąże się z licznymi formalnościami, których należy dopełnić. W przypadku niektórych inwestycji konieczne jest uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Czym ono jest? I jak je uzyskać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Pozwolenie wodnoprawne – co należy wiedzieć?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla takich inwestycji jak m.in.: 

  • szczególne korzystanie z wód np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw – przyłącza wodociągowe Wrocław,
  • rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • regulacja wód, zabudowa potoków górskich, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych.

Pozwolenie to jest wymagane również w przypadku urządzeń, takich jak np. budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, kanały i rowy, sztuczne zbiorniki, stawy, obiekty energetyki wodnej.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

O pozwolenie wodnoprawne możemy starać się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Zarządzie Rozlewni, a także w Nadzorze Wodnym – w zależności od miejsca zamieszkania. 

Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz niezbędnych załączników. Głównym z nich jest tzw. operat wodny sporządzony w formie pisemnej i graficznej.

Inne ważne dokumenty to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, ocena wodnoprawna, wypisy z rejestru gruntów, projekt instrukcji gospodarowania wodą, czy dokumentacja hydrogeologiczna.

Co ważne, pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać jeszcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Wniosek zostaje rozważony w ciągu miesiąca, ale w praktyce czeka się nieco dłużej – do tego okresu nie wlicza się bowiem terminów przewidzianych na uzyskanie różnego typu uzgodnień i opinii.